Arama sonuçları: Şemsiye nin tarihi

Elektronik tebligatın usul ve esasları için yayımlanan Vergi Usul Kanunu tebliği

27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 456 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslara yer verilmiştir. Tebliğde ayrıca elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan sistem ve bu sistemin kullanımına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

http://www.moore.com.tr/news/ocak-2015/elektronik-tebligatın-usul-ve-esasları-icin-yayıml
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Sayfa: sonuçlar 121 için 140 - Toplam: 202