Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Günümüz küreselleşen dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerinden yüksek oranda faydalanabilen ülkeler, ekonomik ve sosyal açılardan gelişmişlik düzeylerini üst seviyelere taşımayı başarabilmişlerdir.

Bilgi ve iletişim sektöründe dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de bilgi ve iletişim sektöründe önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Sektörün ülke ekonomisine sağladığı faydaların önemi anlaşıldıkça bu alandaki aktiviteler artış göstermiştir.

Yazılım sektöründe ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), CRM ( Müşteri İlişkileri Yönetimi) gibi yazılımlar özel şirketler ve kamu kurumları tarafından yoğun talep görmektedir. Türkiye’de internet kullanıcılarının sayısının artmasıyla birlikte ADSL (Asimetrik Sayısal Abone Hattı) pazarı büyümesini sürdürmektedir.

Türkiye’de bilgi ve iletişim sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler, sektördeki büyüme eğiliminin süreceğinin işaretlerini vermektedir.