Enerji Ve Doğal Kaynaklar

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ekonomik büyüme enerji piyasalarında da önemli ölçüde hissedilmektedir. Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi’nin tahminlerine göre, Türkiye’nin elektrik ihtiyacı 2009 ile 2023 yılları arasında yıllık %6’lık bir artış göstermesi beklenmektedir.

Talepteki ciddi artış ve pazarın serbestleşmesi enerji sektöründe faaliyet gösteren yatırımcılar açısından Türkiye’yi cazip kılmaktadır. Bu faktörlerin yanı sıra Türk Hükümeti’nin uyguladığı teşvikler sayesinde yatırım projelerinin artması sağlanırken uygulanan tarife garantisi ile sektörde yaşanan büyümenin hızlanması hedeflenmektedir.