Makine Ve İmalat Sanayi

Günümüzün küresel dünyasında, gelişmiş bir ülke olabilmenin en önemli yolu rekabet edilebilir bir imalat sanayine sahip olmaktır.

Emek yoğun bir sektör olan Makine Ve İmalat sanayinde Türkiye, sahip olduğu yetişmiş eleman düzeyi, uygun mühendislik maliyetleri ve sektördeki talep yoğunluğu nedeniyle hızlı bir gelişim göstermektedir.

Makine imalatında hemen tümü ile ülkemizde imal edilen demir-çelik ve döküm hammaddeler kullanılmaktadır. Makine Ve İmalat sektörünün diğer bir önemli özelliği katma değer yüksekliğidir. Makine Ve İmalat sektörünün seri üretime olanak vermemesi ve emek ve mühendislik yoğun yapısı nedeniyle sektörün gelişmesi istihdama ve ülke teknolojisinin gelişmesine katkılar sağlamaktadır.

Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve iç pazardaki olumsuz atmosfer nedeniyle ihracat oranlarında bir düşüş yaşanmasına rağmen, ihracatın artmasına yönelik hız verilen çalışmalar sayesinde makine ihracat oranlarında tekrar artış gözlenmeye başlamıştır.