Turizm

Türkiye gerek coğrafi özellikleri gerekse tarih içerisinde birçok uygarlığın beşiği olması nedeniyle turistlere, doğa, tarih ve kültür arasındaki mükemmel uyumu sunmaktadır.

Turizm sektörü,1980’lerde bu özellikleri sayesinde ciddi bir ivme kazanarak kazandığı ivme sayesinde bugün Türkiye ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri haline gelmiştir. 1980 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 1.288.060 bin kişi iken 1997 yılında %11,1 artarak 9.689.004 bin kişiye ulaşmıştır. Ülkemize gelen turist sayısında, 1998-1999 yılları arasında yaşanan terör olgusunun etkisi ve deprem felaketi nedeniyle bir gerileme yaşansa da 2000’li yıllarda bu faktörlerin etkinliği azalmış ve turizm sektörü gelişimini sürdürmektedir.

Londra ve Paris’ten sonra Avrupa’nın ziyaret edilen 3. büyük kenti olan İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir.