Sistem ve Revizyon Danışmanlık Hizmetleri

Moore Stephens Türkiye; yönetim danışmanlığı hizmetleri kapsamında işletmelerde süreç analizi uyguladıktan sonra süreçte mevcut aksaklıkları gidermek için şirket revizyonu ve sistem kurulumu konularında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Süreç, bir katma değer üretmek için gerçekleştirilen birbiri ile ilişkili aktivite ve işlemler dizisidir. Süreç içinde doğru bilgi akışı süreç performansını belirleyen en önemli unsurlardan birisidir. Doğru bilgiye zaman kaybetmeden erişimin zorluğu ile yönlendirme ve onay belirsizlikleri süreç akışını olumsuz etkiler, zaman israflarına yol açar. Bir diğer anlamda süreçlerin tam ve hatasız olmalarını, faydalı sonuçlar üretebilmelerini sağlamak için süreçlerin analiz edilmesi gerekir. Süreçlerin analizi, yalnızca hataları bulmak için değil, amaca ulaşmadaki etkisiz ve gereksiz faaliyetleri belirlemek için de kullanılır.

Süreç analizi;

  • İş süreçlerine ölçülebilir hedefler kazandırır,
  • Süreç tanımlamalarını yeniden gözden geçirir,
  • Süreçleri hızlandırır, üretkenliği artırır,
  • İş akışlarına uygulanabilir kurallar getirir,
  • Süreç maliyetlerini azaltır,
  • Ekip verimliliğini yükseltir.